Förköp av 1-månads VIP-medlemskap

Förköp av 1-månads VIP-medlemskap

Genom förköp av 1-månads VIP-medlemskap så kommer du att få en inbjudan skickad till dig direkt. Och kan därigenom köpa dig förbi kön och slippa den ovissa väntetiden och garantera dig en plats på Hemligg. Dessutom så kommer ju VIP-medlemskapet i sig att ge dig tillgång till en mängd olika bra VIP-funktioner och förmåner. Du kan läsa mer om det här.

Priset för förköp av 1-månads VIP-medlemskap är 250 kr (varav 150 kr är för VIP-medlemskapet och 100 kr är förköpsavgift).

Om ni hellre vill köpa förköp av 12-månaders VIP-medlemskap för 700 kr så hittar ni det alternativet om ni klickar här.

Inbjudan skickas automatiskt när köpet är genomfört. Efter att du fått din inbjudan och registrerat ditt användarkonto och fyllt i din profil så kommer att få 1 månads VIP-medlemskap aktiverat på ditt användarkonto i samband med att profilen godkänns. Godkännande av profilen är en manuell hantering och kan därför också dröja något. VIP-medlemskapet kommer dock räknas från den tidpunkt då VIP-medlemskapet aktiveras.

VILLKOR

Betalningen är en engångsbetalning och VIP-medlemskapet kommer inte att förlängas med automatik. Du kommer att få en påminnelse om att förlänga när VIP-medlemskap närmar sig dagen då det upphör.

När VIP-medlemskapet upphör återgår ni till gratismedlemskapet och förlorar tillgång till alla de funktioner och förmåner som VIP-medlemskapet medger. Vi garanterar inte att inställningar ni gjort i VIP-funktioner bibehålls om ni köper VIP-medlemskap på nytt efter en tid. Men om ni förlänger befintligt VIP-medlemskapet behåller ni såklart tillgång till alla funktioner och inställningar. Förlängningen görs från den tidpunkt då VIP-medlemskapet skulle ha slutat.

VIP-medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas från ett användarkonto till ett annat.
VIP-medlemskap kan ej heller pausas.

Om ett konto med VIP-medlemskap avslutas på egen begäran eller med anledning av brott mot våra användarvillkor är VIP-medlemskapet förverkat.

Skulle Tjänsten av tekniska orsaker vara otillgänglig under ett dygn eller längre kommer VIP-medlemskapet att förlängas med den tid som Tjänsten varit otillgänglig under avbrottet. För mindre avbrott ges ingen ersättning eller förlängning av VIP-medlemskapet.

VIP-medlemskapet är en tjänst som aktiveras och påbörjas direkt då VIP-medlemskapet aktiveras varvid det därefter ej finns någon ångerrätt. (Helt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap 11§ punkt 11). Ångerrätten gäller alltså fram tills dess att VIP-medlemskapet är aktiverat eller i 14 dagar om aktiveringen av VIP-medlemskapet av någon anledning skulle dröja längre än 14 dagar från köptillfället. Genom att genomföra köpet bekräftar du att du är medveten om och samtycker till att du saknar ångerrätt på köpet efter aktivering av VIP-medlemskapet

INFO OM BETALNING
Själva kortbetalningen genomförs av ett externt betalningshanteringsföretag vid namn Stripe. Hemligg sparar inga uppgifter kring själva betalningen. Betalningshanteringsföretaget registrerar dock de uppgifter som uppges här samt IP-address i syfte att kunna utreda bedrägerier. På ert kontoutdrag kommer det att stå "HEMLIGG.SE" på betalningen.

Om ni har några frågor eller om det skulle uppstå något problem så kan ni alltid kontakta oss på [email protected]

250 kr
Flirten har ignorerats

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.

Ny anmälan

Stäng