Användarvillkor

Dessa användarvillkor ändrades senast den 1 September 2022.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan ni använder er av sajten Hemligg.se (nedan kallat bara Hemligg eller Tjänsten) som drivs och tillhandahålls av Ildo AB (som nedan kallas “Vi” i texten).

För tillgång och användning av Tjänsten krävs det att ni accepterar och åtlyder dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till och/eller använder Tjänsten.

Genom att registrera er som medlem av Tjänsten och skapa ett användarkonto eller på annat sätt använda er av Tjänsten accepterar ni dessa användarvillkor. Om det är något i dessa användarvillkor ni inte kan acceptera har ni ingen rätt att nyttja Tjänsten.

Förändringar av användarvillkoren

Hemligg har rätt att ändra användarvillkoren när som helst på egen hand. Då Hemligg.se är en tjänst som är under utveckling och erbjuds tillgång till som Beta-version kommer dessa användarvillkor att vara under ständig utveckling och förändras och uppdateras ofta. Det åligger dig som användare att kontinuerligt kontrollera användarvillkoren och uppdatera dig på eventuella förändringar. Vi kommer så länge Hemligg är i beta-version enbart förmedla förändringar i användarvillkoren via community-inlägg på Hemligg.se. Om förändringar i användarvillkor är sådana att ni som användare inte längre kan acceptera användarvillkoren måste ert användarkonto avslutas och ni avstå från att nyttja Tjänsten. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner ni användarvillkoren så som de är skrivna. 

Medlemskap

För att bli medlem och registrera ett användarkonto måste ni vara minst 18 år och myndiga. Om misstanke uppkommer att ni trots allt är yngre än 18 år har vi rätt att inkräva verifiering av ålder för fortsatt medlemskap.

När ni registrerar er som medlem genom att skapa ett användarkonto hos oss måste ni ange sanningsenliga och korrekta uppgifter och se till att alltid hålla era uppgifter uppdaterade och korrekta. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ert användarkonto och medlemskap avslutas på vår tjänst. Hemligg har rätt att kräva verifiering av angivna uppgifter för fortsatt användande av sajten, om misstanke skulle uppstå att användarprofilen är skapad med falska uppgifter. I detta ingår även att kunna verifiera publicerade bilder som antas föreställa person bakom profilen.

Ni ansvarar för att skydda lösenordet som ni använder för åtkomst till Tjänsten och får under inga omständigheter avslöja inloggningsuppgifter för någon annan. Ni har också en plikt att underrätta oss om era inloggningsuppgifter och/eller ert användarkonto kommer i orätta händer.

Ni får under inga omständigheter skapa användarkonton som ger sken av att ni har någon administrativ roll på Hemligg.se eller på annat sätt utge er själva att vara någon eller något som ni inte är. Användarnamnet ni väljer ska också ha ett visst mått av anständighet och får inte av Tjänsten bedömas vara stötande.

Medlemskap av Tjänsten är i grunden kostnadsfritt. Dock kan Tjänsten tillhandahålla funktioner och tjänster gäller enbart betalande medlemmar i olika nivåer. Vi förbehåller oss rätten att låta funktioner som idag är kostnadsfria helt eller delvis komma att ingå bland de funktioner som enbart ges tillgång till för betalande medlemmar.

Varje nytt användarkonto på Hemligg kommer att granskas och godkännas innan man får full tillgång till Tjänsten. För att bli godkänd krävs att användarprofilen är ordentligt ifylld och betraktas som seriös.

Det är okej att ha ett individuellt konto (tjej eller kille) även om man också har ett par-konto tillsammans med någon annan. Det är dock inte tillåtet att ha flera användarkonton av samma typ med samma konstellation. Det är ej heller tillåtet att som par interagera på Hemligg med ett konto ämnat för en individ. Skulle vi upptäcka att ett individuellt konto (tjejkonto eller killkonto) används av mer än en person stängs kontot.

Hemligg har rätt att neka medlemskap om vi misstänker att användarvillkoren inte kommer att följas. Vi har också rätt att på olika sätt stänga av eller blockera användare som inte åtlyder användarvillkoren och/eller agerar skadligt för Tjänsten. I “skadligt agerande” innefattas otrevligt och oförskämt beteende gentemot övriga medlemmar på Hemligg.

Vid eventuellt brott mot användarvillkoren och avstängning av medlemskap/användarkonto har Hemligg ingen återbetalningsskyldighet för eventuellt kvarstående betalade premiumdagar.

Ni har som medlem alltid möjligheten att avsluta ert medlemskap och radera ert användarkonto när som helst. Detta görs genom att skicka begäran om avslut från inställningssidan för ert användarkonto. Användarkontot kommer då att raderas av admin inom 24h och kontot raderas då fullständigt och går ej att återskapa. Vid avslutande av medlemskap/användarkontot förfaller eventuella kvarstående betalade premiumdagar kopplade till användarkontot. Hemligg har dock rätt att spärra användaren och kvarhålla användarkontot för att kunna slutföra pågående utredning kring användaren. 

Gratismedlemskapet kräver att medlemmen ej är frånvarande längre än 3 månader. Medlem som är frånvarande i mer än 3 månader och ej är VIP-medlem kan komma att bli av med sitt medlemskap och få användarkontot raderat utan förvarning.

Medlemmarnas åtaganden och skyldigheter

Ni är fullt medvetna om och erkänner att användande av tjänsten sker helt och hållet på eget ansvar. Hemligg tillhandahåller enbart en tjänst/ett verktyg för att möjliggöra kontakter mellan människor. Vi går inte i god för någon medlem på sajten och du ska vara medveten om att kontakter med andra människor på sajten sker på egen risk.

Ni har skyldighet att ansvara för att allt du publicerar på sajten är information eller material som följer gällande lagstiftning, användarvillkor och upphovsrätt. Ni får inte publicera något du inte själv äger rätten till. Ej heller förespråka aktiviteter som strider mot svensk lag. Hemligg förbehåller sig rätten att radera sådant som kan bryta med användarvillkoren eller lagstiftning och har också rätt att kräva ersättning för sådant som kan läggas Hemligg till last i form av skadestånd och kostnader.

Ni accepterar att all information och material som ni laddar upp och/eller delar med er av på Hemligg lagras av Hemligg. Vi kräver inga uppgifter som kan kopplas till er identitet förutom e-postadressen, som vi för övrigt inte kommer att publicera publikt utan enbart används för kommunikation mellan medlemmen och Tjänsten.

Ni får INTE dela med er öppet av personliga uppgifter såsom fullständigt namn, e-postadresser eller andra uppgifter som kan identifiera dig eller tredje person. Undantag för privata meddelanden mellan medlemmar på Sajten. Men all förmedling av uppgifter från medlemmen sker helt och hållet på egen risk.

Som medlem på Hemligg förväntas ni agera respektfullt och trevligt gentemot andra medlemmar på Hemligg. Dåligt beteende gentemot andra kan leda till avstängning från Tjänsten, då det uppfattas som att ni agerar skadligt för Tjänsten.

Ifrågasättande av andra medlemmars beteende ska aldrig göras öppet inför andra medlemmar på Hemligg. Om man tycker att en medlem inte beter sig så som man bör och man vill påtala detta ska det anmälas till Hemliggs administratörer som kommer att vidta lämpliga åtgärder efter vår bedömning.

All form av reklam för tjänster och/eller produkter är förbjuden på Hemligg. Undantag medges dock för egen icke-kommersiell blogg eller hemsida. Ert användarkonto på Hemligg får alltså INTE utnyttjas i kommersiellt syfte.

Hemligg är en community som kretsar kring sex och för allas trevnad tillåter vi enbart politiska diskussioner med anknytning till sex på Hemligg. Alla andra politiska diskussioner eller politiska yttranden är förbjudna på Hemligg och förpassas till andra sajter och communities. Det är ej heller tillåtet att agera främjande av olagliga aktiviteter såsom t ex droganvändning, sexköp etc.

Det är strängt förbjudet att ta skärmdumpar eller på annat sätt spara ner material och data från Hemligg som är skapat av någon annan medlem i annat syfte än felrapportering.

Regler kring Bilder och annan Media

  • Användare får enbart ladda upp egna bilder som användaren har nyttjanderätt och/eller upphovsrätt till
  • Bild där verklig person annan än kontoinnehavare är identifierbar får ej publiceras
  • Bild som visar person måste inkludera kontoinnehavare som huvudperson
  • Alla personer på bilden måste samtycka till publiceringen
  • Bilder på personer under 18 år får inte förekomma
  • Profilbilder (avatarer) med framträdande kön eller underliv på tillåts inte
  • Bilder som laddas upp får inte uppfattas som stötande
  • Bilder får inte uppfattas som reklam för någon extern tjänst eller sajt.
  • Bilder får inte föreställa något som enligt svensk lag är olagligt som t ex droger, sexköp eller annan kriminella handlingar
  • Oönskade dickpics är totalförbjudna i privata meddelanden eller forumtrådar.

Det är alltså helt okej att ladda upp rent pornografiskt material (inkl dickpics) såvida bilderna uppfyller ovanstående krav. Men om man laddar upp bilder som är grovt sexuella och/eller innehåller framträdande nakna kön eller underliv är man skyldig att kryssa för kryssrutan “XXX-klassat” när man publicerar bilderna. (Läs mer i blogginlägget “XXX-klassat innehåll – Hur definierar vi det?“).

Bilder som publiceras på en profil och som antas föreställa person bakom profilen skall kunna verifieras av medlemmen på begäran vid misstankar om att bilderna föreställer någon annan person.

Hemligg förbehåller sig rätten att, utan varning radera material som inte följer ovanstående regler eller som Vi av någon anledning uppfattar som olämpligt för Hemligg.se. Upprepade eller allvarliga brott mot reglerna kan leda till avstängning av användarkontot.

Hemliggs ansvar

Hemligg tar inget ansvar för några eventuella uppkomna skador till följd av användandet av Tjänsten. Detta gäller oavsett vad det är för typ av skador.

Hemligg tar inget ansvar för sådant som sker utanför Hemligg. Eventuella externa länkar publicerade på Hemligg besöks på egen risk. Vi tar heller inget ansvar för eventuella kontakter med personer utanför Hemligg. 

Vi tillhandahåller enbart en plattform via webben som möjliggör kontakter mellan individer som använder tjänsten på egen risk. Vi garanterar INTE att Tjänsten är alltid är tillgänglig utan avbrott. Fel kan uppstå till följd av tekniska misstag och missöden. Vi åtar oss att driva och utveckla Tjänsten efter egen förmåga, men friskriver oss ansvar för avbrott och fel som kan uppstå till följd av orsaker som ligger utan vår kontroll. Vi har också rätt att när som helst ta ner sajten för underhåll. I allmänhet kommer dock underhåll aviseras på sajten i god tid innan, men kan också ske akut utan förvarning.

Hemliggs administratörer har rätt till full tillgång till all data rörande alla användare på sajten i syfte att kunna utreda brottsmisstankar och säkerställa att inget olagligt sker på Hemligg.

Beta-version

Hemligg är för närvarande att betrakta som en beta-version, vilket innebär att Tjänsten är under kraftig och kontinuerlig utveckling. Detta innebär att sannolikheten för att det ska uppstå fel och avbrott i Tjänsten som helhet eller delar av Tjänsten är högre än normalt. Användare av tjänsten skall vara medvetna och ha överseende med att störningar kan uppstå ibland.

Kontakt 

Om kontakt önskas med Hemligg vänligen skicka e-postmeddelande till [email protected]

Eller direkt till Love som är ansvarig för utveckling och drift av Tjänsten på [email protected]

Kontakt med företaget Ildo AB som tillhandahåller och driver tjänsten kan ske via e-post [email protected] eller brevledes på Ildo AB, Smålandsgatan 26C, 39234 Kalmar. Frågor gällande support på sajten görs enbart via email till [email protected].

Flirten har ignorerats

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.