Förköp av VIP-medlemskap

Genom att göra ett förköp av VIP-medlemskap så kan du köpa dig förbi kön och slippa den långa väntetiden (just nu 5-12 veckor) och garantera dig en plats på Hemligg. Dessutom så kommer VIP-medlemskapet i sig att ge dig tillgång till en mängd olika bra VIP-funktioner och förmåner. Du kan läsa mer om det här.

Inbjudan skickas manuellt så fort vi fått betalningen bekräftad. Efter att du fått din inbjudan och registrerat ditt användarkonto och fyllt i din profil så kommer du att få VIP-medlemskapet aktiverat på ditt användarkonto i samband med att profilen godkänns. Godkännandet av profilen är en manuell hantering och kan därför också dröja något. VIP-medlemskapet kommer dock räknas från den tidpunkt då VIP-medlemskapet aktiveras.

VILLKOR

Betalningen är en engångsbetalning och VIP-medlemskapet kommer inte att förlängas med automatik. Du kommer att få en påminnelse om att förlänga när VIP-medlemskap närmar sig dagen då det upphör.

När VIP-medlemskapet upphör återgår ni till gratismedlemskapet och förlorar tillgång till alla de funktioner och förmåner som VIP-medlemskapet medger. Vi garanterar inte att inställningar ni gjort i VIP-funktioner bibehålls om ni köper VIP-medlemskap på nytt efter en tid. Men om ni förlänger befintligt VIP-medlemskapet behåller ni såklart tillgång till alla funktioner och inställningar. Förlängningen görs från den tidpunkt då VIP-medlemskapet skulle ha slutat.

VIP-medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas från ett användarkonto till ett annat.
VIP-medlemskap kan ej heller pausas.

Om ett konto med VIP-medlemskap avslutas på egen begäran eller med anledning av brott mot våra användarvillkor är VIP-medlemskapet förverkat.

Skulle Tjänsten av tekniska orsaker vara otillgänglig under ett dygn eller längre kommer VIP-medlemskapet att förlängas med den tid som Tjänsten varit otillgänglig under avbrottet. För mindre avbrott ges ingen ersättning eller förlängning av VIP-medlemskapet.

VIP-medlemskapet är en tjänst som aktiveras och påbörjas direkt då VIP-medlemskapet aktiveras varvid det därefter ej finns någon ångerrätt. (Helt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap 11§ punkt 11). Ångerrätten gäller alltså fram tills dess att VIP-medlemskapet är aktiverat eller i 14 dagar om aktiveringen av VIP-medlemskapet av någon anledning skulle dröja längre än 14 dagar från köptillfället. Genom att genomföra köpet bekräftar du att du är medveten om och samtycker till att du saknar ångerrätt på köpet efter aktivering av VIP-medlemskapet

INFO OM BETALNING
Inbetalning som sker via Bankgiro innan kl.09.45 kommer oss tillhanda samma dag. Annars kommer pengarna fram först nästa vardag. Inbjudan skickas manuellt av oss först efter att vi har mottagit betalningen.

FÖRKÖPSFORMULÄR

Ange den e-postadress som du vill använda för att registrera ett användarkonto på Hemligg. Det är denna e-postadress som inbjudan kommer att skickas till. Var noga med att skriva rätt adress.
Vid inbetalning via Bankgiro kommer pengarna oss tillhanda samma dag om inbetalningen sker innan kl.09.45. Annars kommer pengarna fram först nästa vardag.
Flirten har ignorerats

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.